NTD Kontroll

Mar-Kem AS har en egen avdeling for Non-Destructive Testing (NDT). Vi kan tilby alle NDT-metodene som inkluderer Visuell kontroll, Penetrant, Røntgenkontroll, Magnetkontroll og Ultralyd. Vi tilbyr også NDT-kontroll ute hos kunden.

For mer informasjon om NTD-kontroll, kontakt MAR-Kem AS