Industritjenester

MAR-KEM AS utfører følgende industritjenester:
  • Trykktesting
  • Kjemisk overflatebehandling
  • Kjemisk rengjøring
  • Flushing
  • Kondemnering av tanker
Arbeidet utføres etter egne prosedyrer utarbeidet av ASME / ASTM / NORSOK og ISO
Kvaliteten sikres gjennom MAR-KEM's kvalitetsmanual som oppfyller kravene definert i ISO 17020