Materialkontroll

MAR-KEM AS utfører følgende materiallkontroll-tjenester:
  • PMI - Positiv material identifikasjon
  • HT - Hardhets-testing
  • Ferrite-testing
Arbeidet utføres av erfarne og kvailfisert personell, etter egne prosedyrer utarbeidet iht. erfaring og kundespesifikasjoner.
Kvaliteten sikres gjennom MAR-KEM's kvalitetsmanual som oppfyller kravene definert i ISO 17020.