NDT – Non Destructive Testing

MAR-KEM AS utfører følgende NDT tjenester:
  • MT - Magnetpulver testing
  • PT - Penetrant testing
  • RT - Radiografisk testing
  • UT - Ultralyd testing
  • VT - Visuell testing
Vi har personell som er kvalifisert og sertifisert iht. ISO 9712:2012
Arbeid utføres etter egne prosedyrer utarbeidet av ASME V/NORSOK & ISO
Kvaliteten sikres gjennom MAR-KEM's kvalitetsmanual som oppfyller kravene definert i ISO 17020