Salg av kjemi

MAR-KEM AS er forhandler av følgende kjemiske produkter:
 • Hallvask - til idrettshaller, fjerner håndballklister effektivt
 • Høytrykksvask - universal rengjøring
 • Mineraloljefjerner - rengjøring av eks. kjølere, tanker, kjeler
 • Water Scale Remover - effektivt for rengjøring av algevekst på propeller og båter
Våre kjemikalier kan også benyttes til profesjonelt vedlikehold av følgende:
 • Gassfriing av tanker for varmt arbeid
 • Rengjøring av tanker, tanktopper og maskiner for olje
 • Rengjøring av maskin-, pumpe-, og separator rom m.m
 • Rengjøring av kjølere på luft og oljesiden
 • Rengjøring av kjølesystemer
 • Olje i kjølesystemet på vannsiden og/eller sotsiden
 • Behandling av kjele- og kjølevann
 • Rengjøring av laste-, fryse-, og kjølerom m.m
 • Rengjøring av elektrisk utstyr, tavler, kontakter m.m
 • Rengjøring etter brann
 • Universal rengjøring i bysse, kjøkken, industri, hoteller m.m
 • Rengjøring av lastebiler, trailere, anleggsmaskiner, bilunderstell, traktorer m.m
 • Rengjøring innen næringsmiddelindustrien
 • Fjerning av rustrenner fra malte flater av tre, jern, betong m.m
 • Rust- og oksydfjerning av stål/jernkonstruksjoner
 • Nøytralisering av sure løsninger
 • Rengjøringsmidler for mekaniske verksteder
 • Avfetting, beising av svart stål
 • Beising av rustfritt/syrefast stål
 • Korrosjonsbeskyttelse av jern, stål og betong m.m
 • Håndrensemidler
 • Gulvpleiemidler