Trykktesting

MAR-KEM AS kan utføre trykktesting fra 0-1000 bar, trykktesten inkluderer dokumentasjon og blir utført av personell med lang erfaring.

For mer informasjon omtrykktesting, kontakt MAR-Kem AS.