MAR-KEM AS er sertifisert etter ISO 9001, ISO 3834 og EN 1090

Avd. Drammen holder stengt uke 28-29

Avd. Eidsfoss holder stengt uke 29-30-31

MAR-KEM AS utfører tjenester som:

  • NDT: Røntgen, Penetrant, Positiv Material Identification, Ultralyd, Visuell inspeksjon, Hardhetsmåling, Ferritscope
  • Trykktesting opp til 1000 bar
  • Oljeflushing
  • Høytrykkspyling
  • Pickling
  • Rengjøring og kondemnering av parafintanker


Vi benytter egne kjemikalier for:

  • Passivering
  • Kjemisk rengjøring
  • Rengjøring av kjølere
  • Avfetting